CSR – dlaczego warto?

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, do niedawna było pojęciem dość nieznanym. Obecnie nie tylko rośnie w naszej świadomości, ale również ma coraz większe znaczenie w działalności firm, instytucji, czy innych organizacji.

Odpowiadając na rosnące oczekiwania coraz większej liczby interesariuszy, wiele firm podejmuje liczne inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, działań społecznych czy filantropijnych. Często działania te dopasowane są do profilu przedsiębiorstwa, jednak zdarza się też, że wiele z tych inicjatyw wybrane jest przypadkowo. Aby osiągnąć optymalne rezultaty ważne jest przyjęcie solidnych procedur oraz zintegrowanie celów CSR z działalnością organizacji. Ważna jest tutaj komunikacja z otoczeniem, zarówno z zewnątrz od strony klientów, jak i od wewnątrz, ze strony pracowników i managerów.

Definicji CSR jest sporo, jednak dla tych, którym pojęcie to jest obce przypomnimy, iż nie jest to jedynie przekazanie darowizny na cele społeczne. CSR to koncepcja, według której dana firma już na etapie przygotowywania strategii, uwzględnia w niej dane interesy społeczne i relacje z interesariuszami. W tym podejściu „odpowiedzialność” to nie tylko spełnianie przez daną firmę czy przedsiębiorstwo wymogów formalnych i prawnych, ale również inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska czy akcje społeczne.

Działań tych, nie należy traktować jako dodatkowy wydatek, lecz jako inwestycję, ponieważ w przyszłości mogą mieć one spory wpływ na efektywność działalności danej firmy czy przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, że korzyści z takich działań są obustronne: zarówno dla organizacji, akcji czy osoby, którą wpieramy, jak i dla samego darczyńcy.

Najciekawsze działania CSR możemy zaobserwować w dużych firmach czy korporacjach. Przykładów jest mnóstwo. Jednym z nich szczególnie wartym do przytoczenia może być akcja społeczna Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, która podczas konkursu European Excellence Awards 2011 została okrzyknięta najlepszą kampanią CSR. Celem programu było wykształcenie u dzieci prawidłowych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz uświadomienie korzyści związanych z przyjazną dla środowiska motoryzacją.

Za jedną z najlepszych kampanii CSR w Europie, z pewnością można uznać program „Śniadanie daje moc”. Kampania tworzona była przez takie firmy jak Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytut Matki i Dziecka, tworząc Koalicję Partnerstwo dla Zdrowia  i otrzymała brązową statuetkę w 9. edycji konkursu International Business Awards 2012 w kategorii najlepszego programu z zakresu Odpowiedzialności Społecznej Biznesu w Europie. Akcja miała zwrócić uwagę na problem jakim jest niedożywienie dzieci w Polsce.

Oczywiście najwięcej kampanii CSR możemy zaobserwować za granicą. Przykładem światowego koncernu, który jest "odpowiedzialny społecznie", jest McDonalds. Główne działania marki to projekty ekologiczne oraz akcje skierowane do społeczności lokalnych. Już w latach 70. Fundacja Ronalda McDonalda skupiona była na tworzeniu tzw. Pokoi Rodzinnych, których do dziś powstało, aż 159 w 48 krajach na całym świecie. Ponad połowa z nich znajduje się na terenie europejskich szpitali. Fundacja zaczęła stawiać także „Domy Rodzinne” oraz specjalne ambulanse umożliwiające przeprowadzanie darmowych badań ultrasonograficznych, wykrywających nowotwory u dzieci. Jednym z filarów działań CSR marki, jest znana na całym świecie postać Ronalda, który jest nie tylko twarzą fundacji sieci, ale również opiekuje się m.in. chorymi dziećmi spotykając się z nimi w szpitalach.Wszelkie akcje charytatywne i filantropijne działania koncernu, stały się bardzo efektywnym PR-owo narzędziem, które niejednokrotnie odwracało uwagę od kontrowersji związanych z działalnością restauracji oraz jej charakterem.

Jakie są najważniejsze korzyści z działań CSR?

  1. Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji oraz wzmocnienie i uwiarygodnienie jej misji w oczach odbiorców,
  2. Kształtowanie długofalowych, relacji z interesariuszami, inwestorami,
  3. Budowanie przewagi konkurencyjnej,
  4. Orientacja na długotrwały i stabilny wzrost,
  5. Wzrost satysfakcji, motywacji i lojalności obecnych pracowników,
  6. Pozytywny wizerunek pośród potencjalnych kandydatów do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *