Audyt Social Media

Działania marki w mediach społecznościowych to najczęściej zintegrowane akcje, które wymagają od koordynatorów nie tylko znajomości samych Social Media, ale i również marki. Bardzo trudno jest stworzyć strategię komunikacji, uwzgledniającą wszystkie szczegóły, jeśli nie przeprowadzi się gruntownej analizy dotychczasowego funkcjonowania marki w Internecie oraz jej wizerunku w świadomości odbiorców. Aby tworzenie wspomnianej strategii było skuteczne, niezbędny jest audyt Social Media, który wyznacza kierunek przyszłych możliwości marki.

Dla większości firm, audyt Social Media to nie tylko pojęcie zagadkowe, ale również mało istotne. Tymczasem jest on integralną częścią procesu tworzenia strategii i nie powinien być lekceważony. Firmy, które odrzucają możliwość przeprowadzenia audytu, nie zdają sobie sprawy z tego, jakie korzyści może on przynieść.

W jaki sposób przeprowadza się audyt?

Nie da się ustalić jednego toku analiz, choć można wyróżnić najważniejsze jego części. Każda analiza musi być prowadzona dwutorowo. Z jednej strony powinna zawierać wszelkie dane dotyczące samej marki – jej dotychczasowe działania w mediach, prowadzone akcje promocyjne, charakter komunikacji Social Media oraz istnienia w świadomości grup docelowych. Z drugiej strony, audyt powinien zaznaczać kontekst komunikacyjny, w którym działania marki są prowadzone, a więc działania konkurencji (oczywiście audyt konkurencji to osobny temat, jednak treści publikowane przez konkurencję, warunkują sposób spojrzenia na daną markę). Każda branża rządzi się innymi prawami dlatego należy wszelkie analizy dostosować do profilu branżowego marki. W rezultacie, (zarówno merytoryczne, jak i statystyczne) powinny one dać obraz tego, co można poprawić w działaniach marki, a co należy kontynuować. Na bazie takich założeń tworzy się strategię reklamową  uwzględniającą oczekiwane przez odbiorców akcje.

Dlaczego jest to takie ważne?

Każda marka funkcjonuje na rynku konkurencyjnym, gdzie poprzez komunikację, walczy o uwagę odbiorcy. Szum informacyjny w postaci działań innych marek powoduje, że walka ta nie może być prowadzona w izolacji – musi uwzględniać aktualną sytuację rynkową. Dodatkowo, sama marka reprezentuje pewne wartości, które grupy docelowe chcą otrzymywać w różnorodnych formach (pokazuje to np. stopień zaangażowania fanów na Fan page’ach  w serwisie Facebook). Kontynuacja działań lub ich zmiana (w przypadku wcześniejszego błędnego rozpoznania potrzeb grup docelowych) może znacząco zwiększyć popularność marki i poprawić skuteczność promocji w Social Media. Audyt uwzględniający przeszłe funkcjonowanie marki może również ocenić jak dobrze ścieżka strategiczna była dobrana profilu brandu.

Jak wykorzystać przeprowadzony audyt?

Audyt marki lub audyt branżowy powinny być wykonane w konkretnym celu. W zależności bowiem od niego, uwaga analityków będzie nakierowana na inne elementy komunikacji. Jeśli specjaliści wykonają audyt w odpowiedni sposób, będzie on mógł posłużyć do planowania działań i wyciągania wniosków z tego, jak marka promowała się dotychczas. Dane statystyczne pozwolą ocenić, w trakcie których działań odbiorcy w największym  stopniu angażowali się w komunikację marki oraz jakie akcje przyniosły największy skutek marketingowy. Dla każdej firmy jest również ważne to w jaki sposób odbiorcy reagują na oferowane produkty czy usługi (np. jak je komentują). Dlatego audyt Social Media bardzo często zawiera więc cytaty komentarzy (w przypadku użytkowników blogów i serwisów takich jak Facebook i YouTube) czy publikowane przez odbiorców treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *